Solucións a crise

Anos 80, unha crise de tantas, cerraron cantidade de talleres relacionados co automóbil, ese era o meu sector. Díxenme "O goberno ten que facer algo ¿por qué non plantan fochancas nas estradas? así daríanlle traballo ós labradores( que tamén daquela estaban en crise) e ós talleres relacionados co automóbil, pois os coches estragaríanse moi frecuentemente".
Esquecín a idea, casei e tiven que entrenar para ó estranxeiro ( digo entrenar porque fun en tren, se fose en barco diría embarcar).
Ano 2008, crise actual, fai dous meses atopeime na Avda. da Milagrosa de Carballo, con unhas enormes máquinas, semellaban esas sembradoras-ensiladoras que van as Castillas, lembreime da idea da miña novez, esbocei un sorriso. Pero eran unhas máquinas que pelan o asfalto, e despois rechean con asfalto novo e reparan as fochancas. Cal foi a miña sorpresa, fai 15 días, cando vin xermolar fochancas nese asfalto novo. Deberon ir ao fallado do meu cerebro e pilláronme a idea, e non só eso, tamén están a plantar pasos de peóns elevados( pero moi elevados de 30 centímetros).Hai moi poucos coches que resistan o envite. Aumentou a venda de coches 16 (4 por 4). Unha boa solución á crise, promovendo o sector agrícola(plantando fochancas e pasos de peóns), o sector automobilístico ( os talleres facturan mais) e o sector da construcción( están a facer naves, pois os talleres e concesionarios queren estar o máis preto das fochancas e dos pasos de peóns.)
Toda semellanza coa realidade e pura verdade esaxerada, o das fochancas e dos pasos de peóns elevados e verdade(terán a sua lóxica) e o resto e froito do maxín deste escribidor de cartas. Non son Dante nin esta é a Divina Comedia, pero si son un COMEDIANTE. Grazas por lerme.

No hay comentarios:

Datos personais

Mi foto
A Casilla,Carballo, GALICIA, Spain
A foto do meu perfil é un capricho da natureza, a mín paréceme a cara de Benito Pérez Galdós nos billetes de 1000 ptas. Dame pena que ninguén saiba de esta curiosidade. Está o carón da antiga sala de festas a Revolta en Carballo. Gústame escribir, intento facer rir, meténdome cos políticos, ca vida misma e comigo mismo. Gústame ensalzar a xente anónima, gústame facerlle homenaxes a xente que o merece. Fago relatos por encargo e intento que mos publiquen nos xornais.